زندگی همین امروزه

ﺍﻭﻥ ﭼﻪ ﻓﯿﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ۲ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﺍﺭﻩ؟؟؟؟؟؟؟
ﻭﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺨﺘﻦ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﯿﻨﺸﻮﻥ ﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ
ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
….
.
.
.
.
.

.
.
.
ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺟﺮﯼ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ …..
ینی اگه میدونستم یه درصد امیدی بهت هست میومدم این تسبیحو میکردم تو دماغت

نوشته شده در یکشنبه 22 تیر1393ساعت 3:18 PM توسط raha_317| |

مداد نوکی رو بر عکس کنی چی میشه!!؟؟

بعلهههههه نوکاش میریزه!!!

شماره بابات چنده!؟؟؟

هیچی نگو!!! ساکت!!!

هیسسسسس...

ش
م
ا
ر
ه
ب
ا
ب
ا
ت
چ
ن
د
ه

منحرف مبتذل!!! مفاسد اجتماعی!!

اشرار!! شهوتران!!

غرب زده!! داعشی !!

دیگه تسبیح جواب نمیده کمربندم کو!؟

نوشته شده در یکشنبه 22 تیر1393ساعت 2:37 PM توسط raha_317| |

 

رمضان رسید ،

و باز همان سوال همیشگی !!!

"خدایا قورت دادن اینهمه بغض ،روزه را باطل نمی کند …؟"
 
نوشته شده در پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 5:37 PM توسط raha_317| |


نصف جذابیته دختر به خنگ بودنشه من تازه فهمیدم چرا انقد جذابم   

نوشته شده در یکشنبه 15 تیر1393ساعت 0:17 AM توسط raha_317| |


میدونین چی از ۱۰۰تا فحش بدتره؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
200تا فحش!!!

من برم سراغ اکتشافات بعدی .. 

نوشته شده در چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 2:1 PM توسط raha_317| |


ﻋﺎﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮﻕ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﭼﯿﻪ ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﺎﺭﻧﮕﯽ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﭙﻮﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ !
ﻧﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭ ﮐﯿﻒ ﮐﺮﺩﯼ ؟ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﯾﺎﺑﻢ 

نوشته شده در چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 1:59 PM توسط raha_317| |

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی

نوشته شده در یکشنبه 18 خرداد1393ساعت 1:31 AM توسط raha_317| |

من یـــه دختــرم. . .
دخترانه نــازمیکنم ودخترانه حسادت میکنم!
منم لیلای عشـــق...
دخترانــه میخندم پس اگر مرا خندان دیدی برچسب هرزگی برپیشانی ام نزن... 
آری مـــن همان دختــریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه اتـــــ را.... 

دختراپرچم نمیخوادهمینقد بسشونه...

نوشته شده در دوشنبه 8 اردیبهشت1393ساعت 6:36 PM توسط raha_317| |

ڪاشـــــ فقط بوבـے

وقتـے بغض مـےڪرבم!


بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے...


ببینمـــــ چشمـــــاتو


منـــــو نگاه کـטּ...


اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!


نوشته شده در دوشنبه 8 اردیبهشت1393ساعت 1:5 AM توسط raha_317| |

روزگـار میخندے ؟کـمے حرمـت نگـﮧ دار بے حیا !


مگـر نمے بینے سیـاه پــوش آرزو هـا شـده ام ..

نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 5:26 PM توسط raha_317| |

طراحی قالب : قالبفا


Menu
.............................................
Design
.............................................
Other link
.............................................


Others
.............................................